Ja s’ha fet públic l’estudi Kantar sobre les perspectives del consumidor del març de 2022. Davant la doble crisis actual, inflació i guerra a Ucraïna, els consumidors espanyols reaccionen mostrant precaució pel que fa a la seva intenció de consum.

El clima dominant és de “serenor”, com si les crisis existents fossin transitòries. Tot i això té alguns efectes en les estratègies de consum: es redueix el  nombre de consumidors que creu que és més intel·ligent mantenir els nivells de consum i creix els que pensen que cal reduir-os. 

Aquest informe s’ha realitzat per l’equip d’anàlisi de Kantar Campo del 28 de marzo al 4 de abril de 2022.

Podeu consultar l’estudi aquí.