El sector Retail ha augmentat en més de 70.000 persones durant l’any 2018 i sembla que la tendència seguirà en aquesta línia. 

Els salaris creixen, però només en aquells perfils més difícils de trobar com els professionals de l’àrea digital i els Account Managers Internacionals. Més informació aquí.