Amb l’objectiu de quantificar els hàbits de consum i compra a la província de Barcelona, s’ha realitzat una enquesta telefònica als responsables de compra d’unes 8.000 llars familiars principals.

Des d’una perspectiva de gènere, encara la dona té major presència com a persona que decideix les compres familiars. Més informació aquí