L’estudi “Els nous llocs de treball en el comerç i les causes de l’alta rotació” analitza com les noves tecnologies estan modificant els llocs de treball de les empreses comercials, com es creen noves ocupacions i quina és la demanda de noves habilitats i competències.

La primera part del treball ens presenta 18 fitxes amb una descripció exhaustiva dels llocs de treball amb més futur en el comerç. La segona part, més quantitativa, ofereix un càlcul detallat de les despeses que la rotació de personal pot arribar a ocasionar per a les empreses comercials, diferenciant entre les diferents posicions de l’organigrama i els conceptes de despesa. Podeu ampliar la informació en aquest enllaç.