El comerç electrònic afronta un doble repte: l’increment de volums i alhora operar d’una forma més sostenible. En aquest context, el packaging cada cop té un paper més decisiu.

Es tracta d’aconseguir un equilibri entre la funcionalitat i la sostenibilitat, un repte per les empreses del sector del sector. Determinats envasos i embalatges sostenibles provoquen dificultats en el picking i obliguen a fer un tractament manual de les comandes. Més informació aquí.