El Marketplace és una modalitat minoritària de l’eCommerce, però és el format que més consumidors atreu.

En concret, el Marketplace representa tan sols l’1.5% de les pàgines de comerç electrònic a nivell global. En canvi, aglutina el 50% del volum de negoci.

  • Els consumidors espanyols realitzen el 39% de les seves compres online a marketplaces, i pràcticament la meitat (43%) ha augmentat el seu ús l’últim any. sus compras online en marketplaces y, casi la mitad (43%), ha aumentado su uso en el último año
  • Perque tingui èxit, es important entendre com es classifiquen, per exemple, segons el model de negoci, segons el tipus d’inventari, segons la gestió.

Podeu ampliar la informació aquí.