Us facilitem les principals recomanacions de la Generalitat per als establiments alimentaris oberts amb motiu del COVID19

Pel que fa a RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES per al sector destaquen:

  • Rentar-se les mans minuciosament i de forma freqüent. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol ús.
  • Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.
  • Posar a disposició de la clientela desinfectants a base d’alcohol i guants per agafar qualsevol aliment no envasat i verificar que es respecti aquesta recomanació.
  • Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació, com per exemple els diners, telèfons o mobils o altres estres.
  • Si s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los sovint.
  • Les persones amb símptomes respiratoris o febre no han d’anar al lloc de treball.
  • Extremar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment
  • Realitzar una ventilació adequada els espais de treball, entra d’altres

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Si feu manipulació d’aliments podeu consultar les recomanacions de la Generalitat en aquest enllaç.

REPARTIMENT A DOMICILI

També un enllacem informació útil si feu repartiment a domicili d’aliments aquí.

NETEJA I DESINFECCIÓ

Podeu consultar les recomanacions per a la neteja i desinfecció en empreses alimentàries per al a prevenció del coronavirus aquí.

Per a més informació podeu clicar aquí