El sector del comerç afronta costos addicionals anuals de 1.744 milions d’euros per les noves mesures i impostos que s’han posat en marxa durant l’any 2020 i el 2021, segons denuncia la CEOE al seu informe “Nous costos suportats pel sector comercial a Espanya”. 

Dels 1.744 milions, 514 son despeses derivades de la implantació de les mesures de seguretat als comerços per la COVID-19. La resta, 759, corresponen als costos per nous impostos als sector. 

Més informació en aquest enllaç.