Cecot Comerç ha participat en la jornada de treball de la Cecot I ERC. Durant la reunió, diferents sectors empresarials han traslladat als representants d’ERC preocupacions, reptes i oportunitats per a les Pimes en el context actual.

La presidenta del Gremi de Flequers i membre de la Junta de Cecot Comerç, Fanny Novell, ha posat sobre la taula aspectes com la reconversió de locals comercials buits, l’excés de regulació al sector o la penalització de l’IAE al comerç, entre d’altres.

La sessió de treball, que ha estat encapçalada pel president de la Cecot, Antoni Abad, i moderada pel secretari general de la Patronal, Oriol Alba, s’emmarca en el programa de treball que la Cecot posa en marxa aquest any per tractar els reptes i oportunitats de les Pimes en un context de reactivació com l’actual i que té previst dur a terme amb diferents grups polítics durant el primer semestre de 2022.

Us detallem algunes de les dificultats que ha d’afrontar el comerç actualment i que es van traslladar als polítics d’ERC durant la jornada a la Cecot de la ma de la portaveu de Cecot Comerç, Fanny Novell.

Reconversió dels locals comercials buits

La Fanny Novell va recordar als polítics d’ERC que Catalunya té actualment més de 30.000 locals comercials buits. Molts d’ells ubicats en carrers no-comercials i en alguns casos es troben en aquesta situació des de fa més de 5 anys. Aquest fet suposa un greu problema, principalment pel deteriorament. Per això, cal pensar nous usos per aquests locals. Es considera que més d’una tercera part d’aquests locals buits podrien convertir-se en habitatge social. Per això cal adequar la normativa urbanística, com ha fet l’Ajuntament de Terrassa.

Excés de regulació

A banda de la regulació que afecta a totes les activitats econòmiques, el sector pateix una regulació pròpia addicional que limita l’oferta comercial, tipus d’implantacions, horaris i dies autoritzats d’obertura, entre d’altres qüestions. Això està suposant una gran pressió regulatòria que té un cost per a les empreses i pot perjudicar molt el sector.

Tributació a la darrera milla, regulació del comerç electrònic

Cada cop més, el comerç està deixant de ser estrictament físic, per començar a operar per altres canals. Entenem que es fa necessari regular les afectacions físiques del que s’anomena la darrera milla o el tram final d’entrega al consumidor. Ara bé, considerem que una nova figura tributària que acabarà suportant el propi sector comportaria una important pèrdua de competitivitat per al comerç.

Penalització de l’IAE al comerç

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) grava el simple exercici de l’activitat econòmica, sense tenir en compte cap altre paràmetre, com ara, si es tenen guanys o no. Des de Cecot Comerç es va tornar a reivindicar la supressió d’aquest impost. Si això no és possible, caldria una reformulació, eliminant la finalitat recaptatòria de l’IAE.

Altres temes que es van posar sobre la taula durant la jornada són que el sector ha estat infradotat pel que fa als Fons Next Generation i la necessitat d’una harmonització fiscal a la Unió Europea i un mateix sistema de protecció als consumidors.

Teniu més informació sobre la sessió de treball entre la Cecot i ERC aquí.