Amazon està ultimant un software que ajudarà els clients a trobar la roba que els agrada, d’acord amb una imatge prèvia que pujarà cada usuari.

Segons Amazon podrà identificar peces de roba en una imatge. Una tecnologia que està inspirada en el funcionament del cervell humà. Més detalls aquí