Fins el 30 de juny a les 15h es pot fer la inscripció prèvia obligatòria per accedir als ajuts per descens d’activitat en un 30%.

Els ajuts estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Més informació aquí